Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > Reconstruction of flat roofs with the RpSt system

Reconstruction of flat roofs with the RpSt system


Čo znamená skratka RpSt?

Ide o skrátenie slovného spojenia „Rekonštrukcia plochých striech“ a vyjadruje našu mnohoročnú skúsenosť v oblasti opráv plochých striech bytových a panelových domov.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:32

Ako dlho trvá rekonštrukcia strechy systémom RpSt?

Na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať, pretože doba rekonštrukcie strechy systémom RpSt je závislá jednak na veľkosti opravovanej strechy (iná je pri jednovchodovom dome a iná napríklad pri šesťvchodovom) a tiež na jej zložitosti (strojovne výťahu, komíny, anténne systémy, atď.).

Read more

Published 23. 1. 2024 13:32

Je potrebné vybaviť stavebné povolenie?

Na tento typ rekonštrukcie je nutné stavebné povolenie (väčšinou sa rieši zlúčené územné a stavebné konanie), čo je určitou nevýhodou oproti klasickej oprave plochej strechy.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:32

Aká je záruka na systém RpSt?

Záručná doba na systém RpSt je 180 mesiacov pri splnení kvalitatívnych podmienok na použité materiály (nosný systém z hobľovaného sušeného reziva, strešná krytina s povrchovou úpravou polyuretán PU50 a hrúbkou 0,6 mm, kalotové spoje, všetky strešné prestupy v systéme Kemperol).

Read more

Published 23. 1. 2024 13:31

Akým spôsobom je riešený odvod dažďovej vody?

Dažďová voda zo strechy môže byť odvádzaná dvoma spôsobmi. Prvý (najčastejšie využívaný) spočíva vo využití existujúcich strešných vpustov, do ktorých je dažďová voda odvádzaná pomocou PVC potrubia napojeného na odkvapový systém. Na prianie zákazníka, popr.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:31

Čo snehové zábrany?

Ide o pomerne častú otázku, vzhľadom na riziko pádu snehovej masy pri šikmých strechách. Aj na túto problematiku je pri systéme RpSt myslené, pretože po celom obvode strechy inštalujeme priebežné snehové zábrany, ktoré sú v mieste vchodov do objektu posilnené ďalším radom.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:30

Na existujúcej streche máme svetlík, neprídeme oň?

RpSt – Na existujúcej streche máme svetlík na presvetlenie schodiska na horných poschodiach, neprídeme oň? Jednoduchšie a lacnejšie riešenie znamená použitie jedného, popr.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:29

Ako je zabránené upchatiu žľabových kotlíkov, príp. zamŕzaniu žľabu?

V posledných rokoch štandardne inštalujeme na hornú plochu žľabu hliníkovú sieťku s integrovaným vykurovacím káblom, ktorá zabraňuje padaniu lístia, vetvičiek, popr. uhynutých vtákov do žľabu, čím je eliminované riziko upchatia odtokového systému dažďovej vody.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:29

Ako musíme našu strechu udržiavať?

Strecha systému RpSt je navrhnutá ako maximálne bezúdržbová, vďaka použitiu kvalitných materiálov a technologických riešení, a z toho dôvodu nie je predpísaná jej údržba.

Read more

Published 23. 1. 2024 13:28