Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > Reconstruction of flat roofs with the RpSt system > Čo znamená skratka RpSt?

Čo znamená skratka RpSt?Ide o skrátenie slovného spojenia „Rekonštrukcia plochých striech“ a vyjadruje našu mnohoročnú skúsenosť v oblasti opráv plochých striech bytových a panelových domov.

RpSt
RpSt