Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > Reconstruction of flat roofs with the RpSt system > Čo snehové zábrany?

Čo snehové zábrany?



Ide o pomerne častú otázku, vzhľadom na riziko pádu snehovej masy pri šikmých strechách. Aj na túto problematiku je pri systéme RpSt myslené, pretože po celom obvode strechy inštalujeme priebežné snehové zábrany, ktoré sú v mieste vchodov do objektu posilnené ďalším radom.

Sněhové zábrany
Sněhové zábrany