Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > Reconstruction of flat roofs with the RpSt system > Na existujúcej streche máme svetlík, neprídeme oň?

Na existujúcej streche máme svetlík, neprídeme oň?RpSt – Na existujúcej streche máme svetlík na presvetlenie schodiska na horných poschodiach, neprídeme oň? Jednoduchšie a lacnejšie riešenie znamená použitie jedného, popr. dvoch svetlovodov (podľa veľkosti existujúceho svetlíka), ktoré inštalujeme do protipožiarneho podhľadu, ktorý zaslepuje pôvodnú konštrukciu. Sofistikovanejšie riešenie (hoci drahšie) spočíva v predĺžení existujúcej šachty a inštalácii nového svetlíka s požiarnym čidlom. Takýto svetlík potom nielen zaisťuje presvetlenie schodiska, ale v prípade požiaru dochádza k jeho samočinnému otvoreniu, čím je umožnený odvod dymu a tepla zo schodiska. Toto zariadenie týmto môže nahradiť existujúcu požiarnu klapku, ktorej tiahla na otvorenie bývajú už v mnohých prípadoch nefunkčné. Vďaka elektronickému ovládaniu zo schodiska môže tento svetlík tiež slúžiť na vetranie spoločných priestorov domu v letných mesiacoch.

Systém RpSt
Světlík