Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > LVL - laminated veneer lumber > Sú lepidlá použité na výrobu LVL zdravotne nezávadné?

Sú lepidlá použité na výrobu LVL zdravotne nezávadné?Áno, samozrejme. Spĺňajú všetky požiadavky na zdravotnú nezávadnosť, viď potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti.

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
Potvrzení o zdravotní nezávadnosti