Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > LVL - laminated veneer lumber > Ako to, že je o toľko pevnejšie ako rastlé drevo?

Ako to, že je o toľko pevnejšie ako rastlé drevo?Aj keď sa stále jedná o drevo borovice alebo smreku, vysoká pevnosť je daná zlepením tenkých vrstiev dyh. Chyby v jednotlivých vrstvách tak výrazne neovplyvnia pevnosť celého prierezu.

Výroba LVL
Výroba LVL