Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Einleitung > Häufig gestellte Fragen > Rekonstruktion von Flachdächern mit RpSt-System > Je potrebné vybaviť stavebné povolenie?

Je potrebné vybaviť stavebné povolenie?Na tento typ rekonštrukcie je nutné stavebné povolenie (väčšinou sa rieši zlúčené územné a stavebné konanie), čo je určitou nevýhodou oproti klasickej oprave plochej strechy. V rámci našich služieb ale túto administratívnu prekážku na základe plnej moci vybavíme za Vás, a to vrátane kolaudačného súhlasu.

Žádost o SP
Kolaudační rozhodnutí