Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Einleitung > Häufig gestellte Fragen > Rekonstruktion von Flachdächern mit RpSt-System > Akým spôsobom je riešený odvod dažďovej vody?

Akým spôsobom je riešený odvod dažďovej vody?Dažďová voda zo strechy môže byť odvádzaná dvoma spôsobmi. Prvý (najčastejšie využívaný) spočíva vo využití existujúcich strešných vpustov, do ktorých je dažďová voda odvádzaná pomocou PVC potrubia napojeného na odkvapový systém. Na prianie zákazníka, popr. pri defekte existujúceho odtoku dažďovej vody, je možné realizovať fasádne zvody, kedy je ale nutné počítať s vybudovaním prípojok vonkajšej kanalizácie.

Okapový systém
Odvod dešťové vody