Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Einleitung > Häufig gestellte Fragen > LVL - Furnierschichtholz

LVL - Furnierschichtholz


Čo znamená skratka LVL?

Je to skratka z anglického laminated veneer lumber – teda rezivo vrstvené z dýh (nemecky FSH – Furnierschichtholz.)

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:31

Vydrží LVL aj na daždi, kým dôjde k zakrytiu konštrukcie? Nerozlepí sa?

Materiál je lepený vodovzdorne fenolformaldehydovými lepidlami. Rovnaké lepidlá sa používajú napr. na vodovzdorné preglejky na šalovanie železobetónových konštrukcií. Materiál by však nemal byť trvalo zabudovaný tam, kde je vystavený poveternosti (ploty, stĺpy pergol..).

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:31

Ako dlho trvá dodanie LVL od vás?

Máme skladom cca 100m3 LVL. Vedieme všetky bežne používané hrúbky. Bežne plníme objednávky do dvoch týždňov, ale pokiaľ je nutné dokážeme operatívne reagovať aj do niekoľkých dní. Väčšie zákazky, ktoré objednávame individuálne, bývajú u nás na sklade do šiestich týždňov.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:31

Je materiál LVL pohľadový? Je možné použiť aj na pohľadové konštrukcie, popr. v interiéroc

Bežne je LVL dodávané ako nepohľadový materiál. Existuje ale aj LVL, ktoré má povrchové dyhy pohľadové, brúsené. Takže v prípade záujmu, sme schopní zaistiť aj tento materiál.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:31

Je možné LVL použiť aj inde ako na tesárske konštrukcie?

Áno, LVL sa používa aj v stavebnom stolárstve na výrobu okien a dverí a ďalej v nábytkárstve na výrobu nosných kostier čalúneného nábytku.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:30

Je možné opracovávať bežnými nástrojmi?

Áno LVL je možné bežne rezať, vŕtať, frézovať a brúsiť podobne ako masívne drevo. Bežne opracovávame na CNC pre drevené konštrukcie aj v stolárskej dielni.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:30

Je nutné LVL nejako impregnovať?

Nie. LVL už prešlo tepelnou úpravou a podobne ako KVH sa nemusí impregnovať. Navyše je každé 3mm vrstva lepidla, ktorá je pre drevokazný hmyz nepožívateľná.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:29

Ako to, že je o toľko pevnejšie ako rastlé drevo?

Aj keď sa stále jedná o drevo borovice alebo smreku, vysoká pevnosť je daná zlepením tenkých vrstiev dyh. Chyby v jednotlivých vrstvách tak výrazne neovplyvnia pevnosť celého prierezu.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:29

Je možné LVL spájať bežnými spojovacími prostriedkami?

Áno, LVL sa bežne spája svorníky, skrutky a klince. Taktiež je bežné lepenie a dokončenie bežnými náterovými hmotami.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:29

Je materiál LVL už vyskúšaný, ako dlho sa používa?

Áno LVL sa v drevených konštrukciách využíva viac ako päťdesiat rokov. Ide teda o rokmi preverený materiál. Vzhľadom na vývoj technológií potrebných na výrobu LVL sa podstatne zvýšila produktivita. LVL sa tak stáva dostupnejšie a nachádza stále častejšie a nové uplatnenie.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:28

Sú lepidlá použité na výrobu LVL zdravotne nezávadné?

Áno, samozrejme. Spĺňajú všetky požiadavky na zdravotnú nezávadnosť, viď potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti.

Read more

Veröffentlicht 23. 1. 2024 14:28