Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Einleitung > Häufig gestellte Fragen > Fachwerkbinder > Je možné vo väzníku vytvoriť obytný priestor?

Je možné vo väzníku vytvoriť obytný priestor?Áno, ale je to náročnejšie a musí to byť riešené už v stavebnom projekte. Obytný priestor je tu využívaný na bývanie a je tu nutné splniť požiadavky technických noriem. Skladby stropu a podlahy obytného podlažia sú ťažšie a úžitkové zaťaženie obytného priestoru býva 150-200 kg/m2.

Rozestavěná budova