Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Price quotation

Cenová ponuka

RpSt

Vazníky

Ultralam

 

 RpSt

Na vypracovanie cenovej ponuky na zastrešenie plochej strechy bytového domu systémom RpSt potrebujeme:

•meno zákazníka
•kontaktné údaje (email, popr. telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať a dohodnúť si termín prehliadky objektu)
•miesto stavby
•projektovú dokumentáciu existujúceho stavu (ak je k dispozícii)
•prípadné požiadavky na spôsob zastrešenia objektu (sedlová či valbová strecha, zastrešenie strojovní výťahu, atď.)

Na základe prehliadky, zamerania objektu a Vašich požiadaviek spracujeme cenovú ponuku vo forme položkového rozpočtu, ktorý všetky položky nutné na vykonanie rekonštrukcie strechy systémom RpSt na „kľúč“ (tzn. vrátane spracovania projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie). Súčasťou cenovej ponuky je vizualizácia objektu s už osadenou strechou systému RpSt, slúžiaca nielen pre lepšiu predstavu zákazníka, ale aj pre prípadné jednanie s miestne príslušnými mestskými architektmi a odbormi územného plánovania).

Na spracovanie cenovej ponuky pristupujeme dôkladne a starostlivo. Pokiaľ niečomu v cenovej ponuke nerozumiete, kontaktujte nás, radi Vám to vysvetlíme.

Vypracovanie cenovej ponuky je zadarmo.

Pokiaľ si našu ponuku vyberiete na realizáciu, vybraný projektant príde opäť na Váš dom a vykoná dôkladné zameranie skutočných rozmerov na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. 

 

Väzníky

Na vypracovanie cenovej ponuky na väzníky potrebujeme:
•meno zákazníka alebo firmy
•kontaktné údaje (email pre zaslanie cenovej ponuky a vhodné je aj telefónne číslo, aby sme Vám prípadne mohli zavolať a doplniť si informácie na zadanie cenovej ponuky)
•miesto stavby popr. parcelné číslo (kvôli presnému určeniu klimatických zaťažení - sneh, vietor)
•projektovú dokumentáciu (pôdorys podlažia, rezy, pohľady a výkres strechy a krovu – ak boli vypracované)
•prípadné požiadavky na vytvorenie podkrovného (odkladacieho) priestoru

Na základe zaslaných podkladov prevedieme na špecializovanom softvéri návrh nosnej väzníkovej konštrukcie, stanovíme dimenzie drevených prvkov väzníkov a styčníkových dosiek. Takto vyčíslime spotrebu materiálu pre Vami zadaný väzníkový krov. Spotreba materiálu vždy závisí od tvaru a rozmerov strechy, rozpätia a zaťaženia väzníkov (na skladbe a hmotnosti strešného plášťa a podhľadu, snehovej a veternej oblasti), vytvorenia a zaťaženia podkrovného priestoru, atď. Podľa spotreby materiálu je kalkulovaná cena väzníkov. Pretože cena väzníkov je závislá od mnohých faktorov, nie je ju možné jednoducho stanoviť bez tohto výpočtu. Preto sa aj cena zdanlivo rovnakých striech môže líšiť, pretože niektoré parametre týchto striech sa budú mierne líšiť.

Na spracovanie cenovej ponuky pristupujeme dôkladne a starostlivo. Pokiaľ niečomu v cenovej ponuke nerozumiete, kontaktujte nás, radi Vám to vysvetlíme.

 

Ultralam

Na vypracovanie cenovej ponuky na LVL potrebujeme:
•meno zákazníka alebo firmy
•kontaktné údaje (email pre zaslanie cenovej ponuky a vhodné je aj telefónne číslo, aby sme Vám prípadne mohli zavolať a doplniť si informácie na zadanie cenovej ponuky)
•výpis požadovaných prvkov (hrúbka, šírka, dĺžka, počty kusov)
•ak nemáte presný výpis, pošlite projekt alebo iný výkres konštrukcie a naši statici sa Vám pokúsia pomôcť
•miesto dodania kvôli naceneniu dopravy

Na základe zaslaných podkladov prevedieme nacenenie. Rozhodujúci vplyv má nielen množstvo objednaného materiálu, ale aj jeho rozmery a tým vyskladanie do základného formátu 1,25 x 12,0m. Vedieme všetky základy hrúbky LVL (27, 39, 45, 51, 63, 75 mm).

Cenová ponuka obsahuje cenu materiálu, cenu rozrezania (na základe bm pozdĺžnych a priečnych rezov) a cenu dopravy.

Vypracovanie cenovej ponuky je zadarmo.

Technická podpora z našej strany je samozrejmosťou.

Vďaka dobrým zásobám na sklade vybavujeme objednávky bežne do jedného týždňa. Po dohovore aj rýchlejšie.