Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Frequently asked questions > Gang-nail trusses > Je výhodnejší väzníkový alebo klasický krov?

Je výhodnejší väzníkový alebo klasický krov?Pre rodinné domy typu bungalov je spravidla výhodnejší väzníkový krov, pretože väzníky vytvoria jedným prvkom súčasne strešnú rovinu aj rovinu podhľadu, kam je možné zavesiť sadrokartónový podhľad a uložiť tepelnú izoláciu. Pokiaľ by namiesto väzníka boli použité prvky krovu (krokvy, väznice, stĺpiky), tak tieto vytvoria iba strešnú rovinu a chýba tu strop. Strop by musel byť železobetónový alebo drevený, čo celú konštrukciu výrazne predražuje.

Pre rodinné domy s využitím obytného podkrovného priestoru, kde je šikmý podhľad, býva spravidla výhodnejší klasický krov.

Vazníky