Drobečková navigace

Úvod > Cenová nabídka

Cenová ponuka

RpSt

Vazníky

Ultralam

Systém RpSt

K vypracování cenové nabídky na zastřešení ploché střechy bytového domu systémem RpSt potřebujeme:

 • jméno zákazníka
 • kontaktní údaje (email, popř. telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit si termín prohlídky objektu)
 • místo stavby
 • projektovou dokumentaci stávajícího stavu (je-li k dispozici)
 • případné požadavky na způsob zastřešení objektu (sedlová či valbová střecha, zastřešení strojoven výtahu, atd.)

Na základě prohlídky, zaměření objektu a Vašich požadavků zpracujeme cenovou nabídku ve formě položkového rozpočtu, který všechny položky nutné k provedení rekonstrukce střechy systémem RpSt na „klíč“ (tzn. včetně zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a kolaudace). Součástí cenové nabídky je vizualizace objektu s již osazenou střechou systému RpSt, sloužící nejen pro lepší představu zákazníka, ale také pro případné jednání s místně příslušnými městskými architekty a odbory územního plánování).

Ke zpracování cenové nabídky přistupujeme pečlivě a starostlivě. Pokud něčemu v cenové nabídce nerozumíte, kontaktujte nás, rádi Vám to vysvětlíme.

Vypracování cenové nabídky je zdarma.

Pokud si naši nabídku vyberete k realizaci, vybraný projektant přijede opět na Váš dům a provede důkladné zaměření skutečných rozměrů pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentaci.

Vazníky

K vypracování cenové nabídky na vazníky potřebujeme:

 • jméno zákazníka nebo firmy
 • kontaktní údaje (email pro zaslání cenové nabídky a vhodné je i telefonní číslo, abychom Vám případně mohli zavolat a doplnit si informace k zadání cenové nabídky)
 • místo stavby popř. parcelní číslo (kvůli přesnému určení klimatických zatížení – sníh, vítr)
 • projektovou dokumentaci (půdorys podlaží, řezy, pohledy a výkres střechy a krovu – pokud byly vypracovány)
 • případné požadavky na vytvoření půdního (odkládacího) prostoru

Na základě zaslaných podkladů provedeme na specializovaném software návrh nosné vazníkové konstrukce, stanovíme dimenze dřevěných prvků vazníků a styčníkových desek. Takto vyčíslíme spotřebu materiálu pro Vámi zadaný vazníkový krov. Spotřeba materiálu vždy závisí na tvaru a rozměrech střechy, rozpětí a zatížení vazníků (na skladbě a hmotnosti střešního pláště a podhledu, sněhová a větrové oblasti), vytvoření a zatížení půdního prostoru, atd. Podle spotřeby materiálu je kalkulována cena vazníků. Protože cena vazníků je závislá na mnoha faktorech, není ji možné jednoduše stanovit bez tohoto výpočtu. Proto se i cena zdánlivě stejných střech může lišit, protože některé parametry těchto střech se budou mírně odlišovat.

Ke zpracování cenové nabídky přistupujeme pečlivě a starostlivě. Pokud něčemu v cenové nabídce nerozumíte, kontaktujte nás, rádi Vám to vysvětlíme.

Vypracování cenové nabídky je zdarma.

Pokud si naši nabídku vyberete k realizaci, vybraný technik zpravidla přijede na Vaši stavbu a provede zaměření skutečných rozměrů stavby a zaznamená Vaše další požadavky k realizaci.

Ultralam

K vypracování cenové nabídky na LVL potřebujeme:

 • jméno zákazníka nebo firmy
 • kontaktní údaje (email pro zaslání cenové nabídky a vhodné je i telefonní číslo, abychom Vám případně mohli zavolat a doplnit si informace k zadání cenové nabídky)
 • výpis požadovaných prvků (tloušťka, šířka, délka, počty kusů)
 • pokud nemáte přesný výpis, pošlete projekt nebo jiný výkres konstrukce a naši statici se Vám pokusí pomoci
 • místo dodání kvůli nacenění dopravy

Na základě zaslaných podkladů provedeme nacenění. Rozhodující vliv má nejen množství objednaného materiálu, ale také jeho rozměry a tím vyskládání do základního formátu 1,25 x 12m. Vedeme všechny základí tloušťky LVL (27, 39, 45, 51, 63, 75 mm).

Cenová nabídka obsahuje cenu materiálu, cenu rozřezání (na základě bm podélných a příčných řezů) a cenu dopravy.

Vypracování cenové nabídky je zdarma.

Technická podpora z naší strany je samozřejmostí.

Díky dobrým zásobám na skladě vyřizujeme objednávky běžně do jednoho týdne. Po domluvě i rychleji.